Novi školski nameštaj

Fotografije novog školskog nameštaja, nabavljenog sredstvima sa konkursa Ministarstva pravde. 

  Vladan Davidović
Vesti       27.09.2019.