Važno obaveštenje

Poštovani roditelji i učenici,

  U skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije, počev od ponedeljka, 30. novembra, učenici viših razreda osnovnih škola prelaze na nastavu na daljinu ,zaključno sa petkom, 18. Decembrom. Od 21.12. 2020. pa do 18.01.2021.godine svi učenici su na zimskom raspustu.

 

Prelaskom na nastavu na daljinu, način praćenja i vrednovanja učeničkih postignuća se ne menja. Učenik koji ne prisustvuje nastavi na daljinu upisuje se u esDnevnik kao odsutan učenik.

Za učenike viših razreda u naredne tri nedelje nastava će se realizovati preko RTS servisa i platforme gugl učionica . Potrebno je da učenici redovno prate postavljene sadržaje i odgovaraju na tražene zadatke. Tokom nastave na daljinu zaključna ocena je javna i obrazložena. Izuzetno, ukoliko učenik smatra da ima elemenata za veću zaključnu ocenu, može, u dogovoru sa nastavnikom, da odgovara u školi, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, a na osnovu iskustva od prošle školske godine, prvo polugodište školske 2020/21. godine trebalo bi bez većih problema da se privede kraju za one učenike koji savesno obavljaju školske obaveze.

  Vladan Davidović
Vesti       30.11.2020.