Treći razred

Razredni starešina: Sonja DulićMatematika

Predavanja: nema

Srpski jezik

Predavanja: nema

Fizičko vaspitanje

Predavanja: nema

Priroda i društvo

Predavanja: nema

Likovna kultura

Predavanja: nema

Muzička kultura

Predavanja: nema

Engleski jezik

Predavanja: nema

Čos

Predavanja: nema

Katolički veronauk

Predavanja: nema

Dopunska nastava

Predavanja: nema

Bunjevački jezik

Predavanja: nema

Građansko vaspitanje

Predavanja: nema

Slobodne aktivnosti

Predavanja: nema

Čuvari prirode

Predavanja: nema

Pravoslavni veronauk

Predavanja: nema
Obaveštenja