Poseta salašu "Đorđević"

U okviru nastave Bunjevačkog jezika sa elementima nacionalne kulture, 19.5.2024. učenici su posetili salaš "Đorđević".

  Vladan Davidović
Vesti       24.05.2024.