"Kompost i kompostiranje"

Učenici nižih razreda naše škole su organizovali akciju pod nazivom "Kompost i kompostiranje". Naučili su na koji način se skuplja i stvara kompost. 

  Vladan Davidović
Vesti       26.11.2019.