I stariji kompostiraju

Prezentacija učenika 8.razreda na temu "Kompostiranje", održana 23.12.2019.godine. 

  Vladan Davidović
Vesti       27.12.2019.